| Leven | Huwelijk | Keizersgracht | Menu's Maison Couturier |

Johannes Jacobus Senior

Johannes Jacobus sr. is mijn overgrootvader. Hij werd geboren in 1846 en overleed op 17 oktober 1927 te Maarsseveen.

Op de volgende pagina's een paar ongedateerde foto's van hem en informatie over hem welke ik gevonden heb op het internet. Verder zijn er aparte links over zijn huwelijk en over de Keijzersgracht waar hij, samen met zijn zonen Johannes Jacobus jr. (mijn grootvader) en Willem, Maison Couturier bezat.

Van een achterneef van mij, Jan Thijs Boekholt, afstammeling van J.J. Couturier sr. in de lijn Henri Ambrosius Couturier - Johanna Maria Couturier, ontving ik extra materiaal over het leven van mijn overgrootvader en over de Keizersgracht. Ik ben hem hier zeer erkentelijk voor. Zijn informatie vind u terug op deze site.

'Seeker heerenhuys ...'

Op het internet vond ik de volgende tekst over een kunstenaarshuis in Loenen aan de Vecht.

Vlakbij de oude brug van Loenen, een beetje verscholen tussen de bomen van de landschapstuin, staat aan de Vecht het fraaie buitenhuis Oud Over. Sinds de jaren dertig hebben de Sondaars er hun ateliers ingericht. Maar ook tijdens de vorige drie eeuwen van zijn bestaan hebben de kunsten er kunnen bloeien, (...)Via de uit Diemen afkomstige dr. Gerardus Johannes Jaarsveld raakt het huis in 1896 in handen van de Amsterdamse restaurateur Johannes Jacobus Couturier, eigenaar van het beroemde Maison Couturier, aan de Keizersgracht.

Wellicht is ook Couturier een liefhebber van de schone letteren. In elk geval houdt de Franse dichter Paul Verlaine, tijdens zijn vermaarde verblijf in Nederland in 1892, in Maison Couturier twee voordrachten van zijn eigen poëzie. (...)


Bron: Utrecht, maart 1996 Johan Christiaan Snel.

Terug naar boven

Johannes Jacobus sr.

Met dank aan J.T. Boekholt onderstaande foto van een (12 1/2??) huwelijksfeest van zijn grootouders H.A. Couturier en D.P. Ormeling. Op de foto aan weerzijde van het bruidspaar onze gezamelijke overgrootouders, geheel links mijn grootmoeder W. Sjoukes en geheel rechts mijn grootvader J.J. Couturier jr.


klik op de foto om deze te vergroten.

Johannes Jacobus Couturier sr.

Nog een groepsfoto waar mijn overgrootouders op staan en rechtsboven (3e van rechts) mijn grootvader Couturier. Waar en wanneer deze foto genomen is, is mij niet bekend.


Klik op de foto om deze te vergroten

Hieronder de overlijdensadvertentie van mijn grootvader.


Klik op de foto om deze te vergroten

Terug naar boven

Huwelijk

Maria Johanna Brands

J.J. sr. was gehuwd met Maria Johanna Brands. Hieronder vind u een aantal kranten-advertenties die betrekking hebben op hun ondertrouw en trouwen.


Hier ziet u de trouwakte van 17 april 1872


klik op de akte om deze te vergroten

In mijn bezit heb ik nog een menukaart van hun 50 jarige bruiloft
d.d. 17-04-1922, waarvan hieronder de voor- en binnenzijdeKlik op het menu om het menu te vergroten

Terug naar boven

Keizersgracht

Hier vindt u informatie over "Maison Couturier" of "Huize Couturier" gevestigd aan de Keizersgracht in Amsterdam.

De volgende tekst en foto kwam ik tegen in een boekje bij de Slegte. De titel van het boek is Groeten uit Amsterdam en is samengesteld door L.C. Schade van Westrum.

© H.J.W. Becht's  Uitgeversmaatschappij BV te Amsterdam 1980.

De rustige Keizersgracht bij de Vijzelstraat omstreeks 1910 met geheel links op nummer 674 de entree van Huize Couturier, dat in de gehele stad bekendheid geniet als chique gelegenheid voor recepties en diners. Ten tijde van onze briefkaart staat het nog onder leiding van J.J. Couturier, die dit ontvangstcentrum reeds in september 1879 inricht. Hij stamt uit een koksfamilie, die bij verschillende leden van het Koninklijk Huis heeft gediend. Het pand wordt in 1883 door gedeeltelijke bebouwing van de tuin nog uitgebreid met een zaal van 160 vierkante meter, die zeker niet overbodig is in dit drukke jaar van de grote Internationale Koloniale- en Uitvoerhandeltentoonstelling op het terrein van het in aanbouw zijnde Rijksmuseum.

De stichter wordt in 1917 opgevolgd door zijn zoon W.A. Couturier, die het huis ten slotte zal verkopen aan de Hollandsche Koopmansbank. Als Couturier na een bijna vijftig jarig bestaan 1 november 1928 voorgoed zijn deuren sluit, betekent dat het einde van een instituut dat voor vele Amsterdammers nauw verweven is met de hoogtepunten van hun leven. Zo viert mr. Willem Frederik van Leeuwen - van 1901 tot 1910 burgemeester van Amsterdam - in Couturier zijn promotiefuif, zijn huwelijksfeest en zijn koperen en zilveren bruiloft!

Onderstaande informatie komt uit een boekje dat J.T. Boekholt schreef voor zijn kinderen over zijn jeugd.

"Het leven bestaat uit herinneringen en overleveringen. Het verhaal over mijn ontdekking van de wereld zou niet compleet zijn zonder in te gaan op de verhalen die mijn moeder en opa Couturier vertelden over “Huize Couturier” (...) “Huize Couturier” in Amsterdam, opgezet door mijn overgrootvader, was een gerenommeerd en besloten restaurant dat bekend was bij de hele toenmalige Amsterdamse elite. Laat ik over de geschiedenis van “Huize Couturier” eerst Ton Koot aan het woord laten die in het Handelsblad onder de kop “Amsterdamse berichten” op 4 April 1981 het volgende stuk schreef over het, door de bouwmeester Adriaen Dortsman ontworpen, patriciers-huis Keizersgracht 674, dat eerst burgemeesters woning is geweest:

(...) kreeg het huis een andere bestemming die het voor de daaropvolgende halve eeuw tot een der bekendste huizen van Amsterdam zou maken. Dan opent J.J.Couturier er een ontvangstcentrum van allure. Couturier was kok en een ondernemend man.
Al in de tweede helft van de negentiende eeuw was hij door Frederik, Prins der Nederlanden (zoon van Koning Willem  de Eerste en prinses Wilhelmina van Pruisen) meegenomen naar diens jachtgebied in Rusland. Prins Frederik ging daar jagen en nam de kok Couturier mee.Sindsdien heeft Couturier vele male ten paleize de pollepel  geroerd als er voor de koninklijke familie een een dejeuner of een diner verzorgd moest worden. 

Als in april 1865 de Exposition Universelle d’Horticulture wordt geopend, verzorgd Couturier het menu en daar komen dan 18 gerechten op voor.

Tal van particuliere diners, maar ook officiële, verzorgde Couturier in en buiten Amsterdam, want zijn faam als kok groeide.

Zo durfde hij het aan om in September 1879 op Keizersgracht 674, in het grote patriciershuis, zijn ontvangstcentrum te openen onder de naam “Huize Couturier”, dat enkele jaren later “Maison Couturier” zal heten. Reeds vier jaar later moest hij uitbreiden met een zaal ter grootte van 160 vierkante meter.

Couturier bleef ook buiten zijn pas verworven pand gaan, zoals wanneer de burgemeester van Amsterdam op 7 december 1890 Paul Kruger ontvangt en hem ten stadhuize een diner aanbiedt.

Ontvangsten hebben aan de lopende band plaats. Ik zag dat hij een diner verzorgde voor de officieren van het Zweedse marineschip Freda in 1901 en voor het Argentijnse fregat Presidente Sarmiento en het Noorse marineschip Ellida in 1902, de officieren van het Franse eskader, dat in 1911 President Armand Fallière begeleide. 


Een diner in Maison Couturier aan een prachtig gedekte tafel

Hij verzorgde het diner, dat de gemeenteraad aan burgemeester Jonkheer Mr. Dr. A. Röell in 1911 aanbood.
De officieren van het Noorse schip Frithjof werden in 1912 onthaald, dan zijn er promotiediners, officieren van de schutterij, de Maatschappij van Nijverheid, de Internationale Bakkerij tentoonstelling, de Conférence Euro-péenne Combinée des Honoraires et des Voitures Directes, de Kamer van Koophandel, Olympische Comités. Het is maar een greep want daartussendoor zijn er diners ten  stadhuize en ten paleize. 

Ik vond een briefje van de hofmaarschalk van koningin Wilhelmina, vermoedelijk uit 1936, waarin deze schrijft:

Bij deze verzoek ik U beleefd bij gelegenheid van het Koninklijk bezoek aan Amsterdam op maandag 14 dezer te willen zorg dragen voor een dejeuner om 12.45 gediend, drie couverts voor de Koninklijke Familie, welke apart dejeuneren in de Koninklijke vertrekken en 12 couverts aan de maarschalkstafel. Ik twijfel niet, of u zult aan de bereiding en bediening van dit dejeuner Uw bijzondere aandacht schenken.

Hoogachtend
w.g. de Smeth
Hofmaarschalk van H.M.

In 1917 werd J.J.Couturier  opgevolgd door zijn zoon W.A.Couturier. Op 13 november 1928 sloot Maison Couturier de deuren voor ontvangsten, maar het verzorgen van diners ten huize van de gastheren bleef doorgaan, zelfs nog enkele tientallen jaren. Het afscheidsdiner voor de bekende Amsterdamse journalist David Kouwenaar had zelfs plaats ten huize van J.Couturier in de Okeghemstraat te Amsterdam.
Een halve eeuw lang was ”Couturier een begrip in Am-sterdam voor welverzorgde, voortreffelijk bereide maal-tijden. Geen wonder dus dat menige oude Amsterdammer de smakelijkste herinneringen be-houdt aan de mannen, die Couturier heten maar beste cuisiniers waren.

Tot zover de beschrijving van Ton Koot.

In de rubriek “Onder de Keizerskroon” in hetzelfde dagblad heeft een beschrijving door S.I.Meiers  gestaan van de festiviteiten rond de opening van de spoorwegverbinding Parijs-Brussel-Amsterdam.


Na het vertrek uit Parijs  werd naar Brussel gereden. Om de andere wagen in de trein had een keuken inclusief chef met zwarte snor, extra hoge koksmuts en in smetteloos wit. In Brussel stopte de trein enkele uren en bood de Belgische spoorwegen een feestelijke en copieuze lunch aan. Daarna vertrok de trein via Den Haag naar Amsterdam Centraal waar de belangstelling groot was. De gasten stapten op hun gemak uit en werden met taxi’s naar Maison Couturier vervoerd. Het diner daar moet alles overtroffen hebben wat totnogtoe, op deze werkelijk niet van culinaire geneugten gespeende reis, gepresteerd was [zie afbeelding].

Het moet een schitterend schouwspel zijn geweest, de prachtig gedekte tafels vol bloemen, kristal en zwaar zilveren bestek, de gasten allen in rok met onderscheidingen en het geheel voorgezeten door de president-directeur der Nederlandse Spoorwegen.

Tot zo ver de verhalen over Maison Couturier zoals ze uit verschillende kranten artikelen naar voren komen, artikelen waar mijn moeder nog aan heeft meegewerkt."
© J.T. Boekholt 

Terug naar boven

Onder twee foto's waarschijnlijk genomen aan de achterkant van de Keijzersgracht.


Op de eerste foto zittend v.l.n.r. Johannes Jacobus jr., Johannes Jacobus sr., Willem Ambrosius.


Op de tweede foto is alleen J.J.sr. te herkennen.

Terug naar boven

De notariële bekendmaking via de krant, dat J.J. Couturier een vennootschap aangaat met zijn zoons Willem en Jan per 1 mei 1905.


Klik op het krantenartikel om deze te vergroten


Het voorblad van de notariële akte waarin is vastgelegd dat J.J. jr. de vennootschap per 1-11-1917 verlaat.


Klik op de akte om deze te vergroten

Terug naar boven


 

Menu's Maison Couturier

Op de volgende gedeelten vindt u een aantal menu's van gelegenheden waarbij Maison Couturier het diner verzorgde. Dit kan zijn geweest in Huize Couturier zelf, maar ook op locatie. Elke afbeelding is aan te klikken en u krijgt dan de gehele menu kaart te zien.

1884 --- 1906 --- 1907 --- 1913 --- 1920 --- 1923 --- 1925 --- 1926 --- 1926 --- 1927

Allereerst een menukaart uit 1884. Ter gelegenheid waarvan is niet bekend. Het opgevouwen fornuisje aan de onderkant van de kaart kan worden uitgevouwen, waardoor het een staande kaart wordt.


Een menu uit 1906.  Een Feestmaaltijd van de Vereeniging van Officieren der Schutterij in Nederland.


Menu uit 1907. Feestmaal "ter herdenking van den 300en Geboortedag van onzen grooten Voorvader Michiel Adriaansz. de Ruyter".


Menu uit 1913, Feestmaaltijd aangeboden aan Zijne Eminentie W. Kardinaal van Rossum (Wikipedia)

.


Menu uit 1920. Afscheidsdiner aangeboden aan Mr. J.A. van Hamel (Wikipedia) ter gelegenheid van zijn vertrek naar Genève.


Menu uit 1923. Diner ter gelegenheid van het 25 jarig bestaan van het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis te Amsterdam.


Menu uit 1925. Diner in het Paleis op de Dam ter gelegenheid van de herdenking van het feit dat de naam van de Hoofdstad zes honderd en vijftig jaar geleden voor het eerst in de geschiedenis werd vermeld.


Menu uit 1926. Diner ter gelegenheid der herdenking van het vijftig-jarig bestaan van het Noordzeekanaal.


Menu uit 1926. Feestmaaltijd ter gelegenheid van het Vijftig Jarig Bestaan der Vereeniging voor den Effectenhandel te Amsterdam.


Menu uit 1927. Diner ter gelegenheid van de ingebruikname van "De Ster van het Noorden" op de spoorlijn Parijs - Amsterdam - Parijs.

 

Terug naar boven