| Jonge Jaren | Huwelijk | Kegelclub | Imker |

Johannes Jacobus jr.

(Jan) Was mijn grootvader. Hij leefde van 1877 tot 1971. Hiernaast ziet u zijn geboorteakte, hieronder een inentingsbewijs en zijn overlijdensadvertentie (klik op de afbeeldingen om deze te vergroten).Twee foto's uit zijn jonge jaren

Deze foto stamt volgens de aantekening 0p de achterkant uitde verlovingstijd van Jan en Mientje (Wilhelmina Sjoukes).

Terug naar boven


Wilhelmina Sjoukes

In 1907 huwde mijn grootvader Johannes Jacobus jr. met Wilhelmina Sjoukes.
Onderstaande tekst heb ik uit de jeugdherinneringen van mijn oud-tante Netje Kuijt-Sjoukes, opgetekend en gebundeld ter gelegenheid van haar 100ste verjaardag op 5 mei 1993.

"(...)In 1907 trouwde Mientje met Jan Couturier en een jaar later werd Jan Couturier jr geboren, onmiddellijk gevolgd door diens broer Piet.(...) De eerste jaren van hun huwelijk woonden Jan en Mien in de den Textstraat bij de Weteringsgans in Amsterdam, een aardig bovenhuis. Hun derde kind, Jeantje, werd in 1912 na hun verhuizing geboren op de Prinsengracht bij de Vijzelstraat. Korte tijd later verhuisden zij weer nu naar de Brouwersgracht. Verhuizen zat Mientje in het bloed. 
(...)Huize Couturier in Amsterdam - een gerenommeerd traiteursbedrijf dat bij officiële gelegenheden o.a. in het paleis op de Dam bij koninklijk bezoek de ontvangsten verzorgde - had onder de oorlogsomstandigheden (eerste wereldoorlog red.)geleden en bood niet meer voldoende toekomst voor alle zonen van vader Couturier. Vandaar dat Jan als jongste een andere weg moest zoeken. Vanzelfsprekend met een redelijke vergoeding. Bussum leek een geschikte vestigingsplaats vanwege de bekendheid van de naam bij de gegoede forensen uit Amsterdam. Familieleden van mijn moeder Kaarsgaren hadden daar ook etablissementen zoals Jan Tabac en Huize Berensteijn.
Begin April 1918 verhuisden Jan en Mien van Amsterdam naar Bussum. Ze hadden daar, een huis gekocht aan de 's Gravenlandseweg nr 4. Een riante villa, geschikt om een horecabedrijf te vestigen naar het voorbeeld van Huize Couturier te Amsterdam. Jan was een voortreffelijk kok en de familie stond achter hem. Spoedig daarop werd in de maand april 1918  de jongste zoon van Jan en Mien geboren. Mijn petekind Joop Couturier, de enige Bussummer van geboorte in vaders familie. Mede vanwege de bedrijfsbezigheden van zijn ouders hebben mijn ouders en zusters Marie en Tilly zich vaak en graag over dat kleinkind ontfermd. (...)"

De uitnogiging van de trouwerij en een bedankt-advertentie


Klik op de plaatjes om deze te vergroten

Verder de officiële trouwfoto genomen op 25 april 1907 en een curieuze foto met op de achterzijde geschreven: 'Bij het huwelijk van Jan en Mien 1907.'


Klik op de plaatjes om deze te vergroten

Terug naar boven


Hieronder 2 pagina's uit een gezamenlijk paspoort van mijn grootouders


Klik op de plaatjes om deze te vergroten

Terug naar boven


Kegelclub

Mijn grootvader is lid geweest van de "Oranje-Kegel-Club". Hier 2 foto's uit die tijd. Op de foto links zit Jan helemaal links en op de foto rechts helemaal rechts.


Deze plaatjes zijn niet te vergroten


Op 25 maart 1918 werd Jan Couturier benoemd tot Erelid van de kegelclub


Dit plaatje is niet te vergroten

Terug naar boven


Imker

Johannes Jacobus jr. was een verwoed imker. Hier 2 foto's uit die tijd.


Plaatjes zijn niet te vergroten


In 1950 schonk mijn grootvader 5 bijenvolken en gereedschap aan de "Vereniging tot Bevordering der Bijenteelt in Nederland. Eind juni 1950 ontving hij een bedankbrief.


Klik op het plaatje om deze te vegroten

Terug naar boven